About Us

HISTRORIA POWSTANIA GRUPY KU CZCI BOGA OJCA

W 1998r. z Bożego natchnienia przyjechał do Wyszkowa śp. Witold Szajewski – mistyk, aby założyć grupę modlitewną w naszym mieście. Założona grupa modliła się codziennie  od 4 do 6 godzin modlitwami obowiązującymi w Kościele Rzymsko-Katolickim. 25 listopada 2007r. w Święto Chrystusa Króla na teren par. św. Idziego w Wyszkowie i św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, w 7 dobę modlitwy jerychowej została wprowadzona Ikona Matki Bożej III Tysiąclecia, wcześniej pobłogosławiona przez papieża św. Jana Pawła II. Na tę uroczystość przyjechał do grupy, do Wieczernika Przeor Zakonu Księży Heroldów z Rzymu  wraz z Rycerzami Maryji w oryginalnych strojach. Przywieźli ze sobą figurę Matki Bożej Fatimskiej wraz z koroną i Aktem Zawierzenia. Przed odprawieniem Mszy św. w par. św. Idziego w Wyszkowie, wówczas urzędujący ks. Dziekan ukoronował Matkę Bożą III Tysiąclecia i zawierzył Naszej Ukochanej Matce, Pani i Królowej Mazowiecką ziemię. Po odprawionych Mszach św. Matka Boża poszła w peregrynację w obu parafiach, co czyni do dnia dzisiejszego. Po roku peregrynacji 14 listopada 2008, w czasie modlitwy jerychowej Bóg Ojciec na kult MIŁOSIERDZIA OJCA I SYNA wybiera miejsce na mazowieckiej ziemi, leżące na pograniczu w/w parafii. Dla uczczenia tak doniosłego znaku wybrania, grupa wybudowała w 2009r., w wybranym miejscu GROTĘ MATKI BOŻEJ III TYSIĄCLECIA, która poświęcona została 27 czerwca 2010r. Na prośbę Pana Jezusa, w wybranym miejscu Miłosierdzia Ojca i Syna grupa postawiła Krzyż z litego dębu, wys. 14 m, z podyktowanym przez Pana Jezusa napisem: „MIŁOSIERNI OJCIEC I SYN – OTO ZBAWIENIE LUDZKOŚCI”, który został poświęcony 15 sierpnia 2011r. Głównym zadaniem Grupy ku czci Boga Ojca jest codzienna modlitwa poświęcona pomocy modlitewnej duszom.  Grupa w dniu 5 maja 2009r. otrzymała od biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka przyzwolenie na prowadzenie Domu Modlitwy. Dzień siódmy każdego miesiąca objęty jest modlitwą jerychową przeprowadzaną w Wieczerniku (cyfra 7 jest liczbą doskonałą, cyfrą Boga Ojca). Na obecną chwilę zostało przeprowadzonych 137 Jerych (Jerycho – to jest nieustanna modlitwa trwająca minimum 3 pełne doby). Grupa również adoruje Najświętsze Ciało Pana Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji w par. św. Wojciecha w Wyszkowie. Grupa ofiarowuje przyjęte Komunie Święte, posty, jałmużny, wyjazdy pielgrzymkowe w intencjach pomocy duszom oraz za Ojczyznę, kapłanów i we własnych.
Zapraszamy chętnych do włączenia się w dzieło modlitwy ku pomocy duszom!