Modlitwy – wrzesień

Godzinki do Matki Bożej Bolesnej
October 13, 2021

Modlitwy – wrzesień

Grupa Boga Ojca zaprasza wszystkich chętnych do łączności modlitewnej, aby ratować dusze. I tak w miesiącu wrześniu codziennie odmawiamy:

1. Różaniec do Imienia Jezus,

2. Litanię do Imienia Jezus,

3. Litanię do Boga Ojca.

Różaniec do Imienia Jezus

Początek tak jak na zwykłym Różańcu.

Tajemnice radosne:

1. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któregoś Panno z Ducha Świętego poczęła…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Dawidówzmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

2. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któregoś Panno z Ducha Świętego do św. Elżbiety niosła…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

3. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któregoś Panno w Betlejem porodziła …, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

4. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któregoś Panno Bogu Ojcu w Kościele ofiarowała…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

5. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któregoś Panno po 3 dniach w Kościele odnalazła…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu

Tajemnice bolesne:

1. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś dla nas Krwią się pocił…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Nazareński Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…, „Któryś za nas cierpiał rany”;

2. . 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś dla nas przy słupie był biczowany…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Nazareński Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

3. . 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś dla nas cierniem był ukoronowany…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Nazareński Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

4. . 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś dla nas ciężki Krzyż grzechów naszych dźwigał…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Nazareński Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

5. . 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś dla nas poniósł śmierć na Krzyżu…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Nazareński Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…

Tajemnice chwalebne:

1. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś dla nas Zmartwychwstał…, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Boga Żywegozmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

2. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś dla zbawienia naszych dusz w Niebo wstąpił …, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Boga Żywegozmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

3. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś Ducha Świętego na Maryję i Apostołów w Wieczerniku zesłał …, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Boga Żywegozmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

4. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś Cię o Panno z duszą i ciałem wziął do Nieba …, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Boga Żywegozmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…;

5. 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, po JEZUS – któryś Cię o Panno na Królową Nieba i Ziemi ukoronował …, 10 razy Przenajświętszy Jezu Synu Boga Żywegozmiłuj się nad nami, 1 raz Chwała Ojcu…

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: “Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Litania do Boga Ojca

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, Stworzycielu świata, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, Podtrzymujący świat w istnieniu, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, mądrości wieczna, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, niewysławiona Opatrzności, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, źródło wszystkich rozkoszy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, najświętszy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, najsłodszy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, niewyczerpanego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasz Obrońco, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza Miłości, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza Światłości, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza radości i nasza chlubo, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, hojny dla wszystkich Twoich stworzeń, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, panujący nad wszystkimi narodami, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, chwało Kościoła świętego, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nadziejo chrześcijan, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, mądrości przywódców, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wspaniałości królów, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pociecho ludów, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, radości kapłanów, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nagrodo sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wzorze dla ojców, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, darze życia rodzinnego, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wesele dziewic, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przewodniku młodych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przyjacielu dzieci, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, podporo nieszczęśliwych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wolności niewolników, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, światłości pogrążonych w ciemności, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, kruszący pychę grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza ucieczko w strapieniu, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza nadziejo w rozpaczy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, zbawczy porcie w niebezpieczeństwach, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, ratunku ubogich, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pokoju nasz i obrońco w niedostatku, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przychodzący z pomocą w naszych potrzebach, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pociecho zasmuconych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, obrono sierot, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pokoju starców, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, ucieczko umierających, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, życie umarłych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, chwało świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:
Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny, Ty gorąco pragniesz rozszerzyć swe królestwo miłości w sercach swoich stworzeń, ale Twej radości i szczęścia; prosimy Cię, niech się spełni Twoja Wola, abyś był znany, kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności i Twoim pokoju. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych.
Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.