214 Jerycho ku czci Boga Ojca

Prośba
August 6, 2021
Powspominajmy
August 13, 2021

214 Jerycho ku czci Boga Ojca

4,5,6,7 sierpień 2021 r. „Anioł”    214 Jerycho ku czci Boga Ojca

Mówi Bóg Ojciec:

Moje kochane, umiłowane dziecko ze zgiętymi kolanami tu, w tym wieczerniku zanosicie modlitwy do Mego Ojcowskiego serca. Pragniecie świętości waszych dusz. A Ja twój Bóg, Bóg Ojciec pragnę swego święta, pragnę, abym był czczony odrębnym Imieniem. 1 sierpień – uroczysta Msza święta ku Mojej Czci. Córa Alicja mówi: Nowe Jeruzalem, tak Moje kochane dziecko. Wyszkowskie Wzgórze – Ja pragnę Bóg Ojciec uczynić Nowym Jeruzalem z nowym duchem, z nowym działaniem. Wszystko co nowe jest piękne i to miejsce Wyszkowskie Wzgórze wybrane przeze Mnie, święte miejsce jest Moim Jeruzalem na chwilę obecną, a ty dziecko jesteś tylko jego maleńką cząstką, któremu Ja ciągle błogosławię, ciągle zlewam swoje Dary na twoją duszę. Krzak płonący, Krzak, w którym spalają się wasze grzechy, Krzak w którym ogień nigdy nie zagaśnie, bo Moja miłość będąca w tym płomieniu jest nieograniczona do ciebie dziecko. Kocham ciebie szaloną miłością, obdarzam cię swoimi Darami, bo Moja miłość pragnie okalać całą twoją istotę w czystości.

Mówiłyście – deszcz z nieba, po przez ten deszcz Ja dziecko oczyszczałem twoje ciało z brudu grzechowego i twoją duszę uświęcałem. Ja Bóg Ojciec w tym uroczystym dniu wyciągnąłem swoją prawicę do każdego z was, wyciągnąłem i napełniałem twoją duszę do sytości, jak Mój Syn Jezus powiedział: Nakarmiłem wasze dusze do sytości na wieczność. To się wszystko dokonywało, właśnie w tym świętym dniu, Ja wyciągałem prawicę z manną dla twej duszy na wieczność, Błogosławiłem Was, obdarzałem swoimi Darami. Perła w kwiecie Róży Mistycznej, Złotej Róży – tą perłą to jesteś ty dziecko, w tym świętym wybranym miejscu, korzące się przed Moim Majestatem, jesteś świecą na świeczniku. Rozświetlasz Moje Boże działanie wśród innych Moich stworzeń umiłowanych oddalonych ode Mnie. Jasność, jasność i czystość waszych dusz. Mówicie Tatusiu ja cię kocham, Tatusiu ja pragnę łączności z Tobą. Dziecko, a Ja tobie mówię: Twój Bóg Ojciec Tatuś Niebieski, że bardzo Moje serce raduje się, gdy słyszę słowa wypowiadane w tej formie przez ciebie, kiedy masz otwarte swoje serce na Moje działanie. Wkraczając w Bramy Niebios nie będziesz wchodził przez Ucho Igielne lecz szeroko otwartą Bramą, a Ja Twój Bóg Ojciec witał będę ciebie z szeroko rozwartymi ramionami, bo pragnę powrotu twego w świętości. Moje kochane dzieci, Msza święta, Uroczysta Msza Święta, jedna jedyna w świecie na taką skalę, w dniu, którym Ja Bóg Ojciec Pragnę Mieć Swe Oficjum.

Pierwsza Niedziela sierpnia – pragnę być czczonym odrębnym Imieniem.

Moje kochane dzieci, to się wszystko dopełniało na Wyszkowskim Wzgórzu, w tym pięknym, świątecznym dniu. Niedziela – Dzień Mój, Pański, Mnie poświęcony w całości i ty Moje dziecko przed Moim obliczem, pełzające po ziemi, proszące, błagające, tulące się i korzące. A Ja ze swoją łaską i miłosierdziem okalałem całą twoją istotę Moją miłością i Moimi darami, uświęcałem dawałem wam zdobne szaty dla waszych dusz na wieczność. Perła, perła to ty dziecko, to twoja dusza czysta oczyszczona, oczyszczona  przeze Mnie przez Moją łaskę właśnie w tym dniu wychodziła z tego świętego miejsca, powracała do swej chatki. A Ja Ojciec Bóg bardzo się radowałem. Dzieci Moje kochane, co widziały wasze oczy, a co nie widziały dla ducha w Niebiosach. Wszystkie dusze, które grupa uratowała, wspólnota Boga Ojca przez okres swego działania, były i uczestniczyły w tej  przepięknej Uroczystości. Wszyscy Kapłani na czele z Ojcem Świętym Janem Pawłem II sprawowali Eucharystię i łzy płynęły po ich licach z radości, że tak dużo Moje umiłowane dzieci was było w tym Nowym Jeruzalem, o którym mówi siostra Alicja w słowie przekazywanym ode Mnie. To się wszystko dopełniało na Wyszkowskim Wzgórzu, Ogród Mojej Miłości, dzieci pełzające, dzieci leżące krzyżem w największym uniżeniu, jakie ty dziecko możesz uczynić dla Mnie Boga Ojca.

Przeprowadzacie teraz Moje umiłowane dzieci Jerycho 214. Zwróć uwagę dziecko, 214 – suma liczb czyni cyfrę  Moją  doskonałą 7. To Ja, to Ja Twój Bóg przed tobą, to Ja twój Ojciec kochający ciebie, to Ja twój Bóg pragnący świętości twej duszy. Eucharystia Sakrament o najwyższej wartości dla twej duszy, jeżeli jesteś w stanie łaski uświęcającej.

Ja pragnę i ciągle pragnę i cięgle wam podkreślam dzieci, kochajcie otwierajcie szeroko swoje serca na Mój Boży Ojcowski głos. Wdrażajcie to o czym Ja mówię w swym słowie w wasze ziemskie życie. Ono jest bardzo krótkie i ulotne. To co uczynisz dla swej duszy tu i teraz zaowocuje ci w wieczności, przerodzi się w dorodny owoc Mojej łaski, bo Ja będę przy tobie, a ty będziesz przy Mnie. Moje kochane dzieci pociągają was dobra doczesne i Ja nie dziwię się temu, bo myślicie po ludzku, a Ja  Bóg pragnę, abyś ty dziecko patrzyło na swe życie na swe postępowanie po Bożemu, po Mojemu, bo Ja Bóg pragnę bliskości z tobą, abyś ty dziecko kochało Mnie, abyś ty dziecko korzystało z wszystkich Sakramentów jakie masz w zasięgu swej ręki do działania i uświęcania swej duszy na wieczność. Krew Odkupieńcza Mego Syna, Drogocenna Krew, z Drogocennymi Darami dla twej duszy na wieczność. Wchodź po drabinie miłości, wchodź po drabinie łaski Mojej Bożej ku Wyżynom Nieba, bo czas dzieci macie bardzo krótki, bardzo krótki, bo Ja Bóg Sędzia Sprawiedliwy, podejdę do każdego z was i postawię pytanie: dziecko, co uczyniłeś ze swoją duszą w pielgrzymce ziemskiej i co chcesz, abym Ja tobie w tej chwili Sądu Ostatecznego uczynił? Będziesz drżeć, będziesz płakać, będziesz szlochać. To twoje zachowanie dziecko, nic ci już w tedy nie pomoże. Teraz, właśnie teraz, właśnie teraz, możesz sobie pomoc, aby twa dusza była rozpromieniona, aby twa dusza była święta.

Nowe Jeruzalem, Ogród Mojej Miłości, Wyszkowskie Wzgórze

i wybrane Moje dzieci przybyłe w tym dniu na tą Uroczystość, która Moje serce Ojcowskie Serce napełniła ogromną radością. Spłynęła łza z Mego Lica, bo radość Moja była przeogromna, widząc wasze głęboko otwarte serca, widząc spalające się wasze grzechy w ogniu Krzaka gorejącego. Wyszkowskie Wzgórze właśnie jest tym Krzakiem, który pomaga wam w uświęcaniu waszych dusz i działanie Mego Ducha, Ducha Ojca i Syna, bo tylko w Mocy Ducha uświęcisz swą duszę. Proś, błagaj, kochaj, czuwaj, korzystaj z rozumu danego tobie, a twoje życie, twej duszy w wieczności będzie szczęśliwe. Tak, wręczyłem każdemu z was Mistyczną Złotą Różę z Perłą Złotą w Kwiecie. Perłą, której wypływająca światłość rozlana została na całą kulę ziemską, co już powiedziała  wam Matka Mojego Syna Maryja, rozlana do każdego zakamarka kuli ziemskiej, Moja Łaska, Moje miłosierdzie na każdą duszę, która słuchała Mego słowa, która duchowo łączyła się i fizycznie to się właśnie dopełniło, dopełniło się to wszystko z Wyszkowskiego Wzgórza. Miejsce Wybrane przeze Mnie, Miejsce Miłosierdzia Ojca i Syna, Miłosierdzie Kochającego Ojca i Kochającego Syna, Stworzenie Ziemskie, Odkupione Krwią Mego Syna. Poświęciłem Jego ziemskie życie, Człowiecze Życie, abyś ty dziecko mogło korzystać i uświęcać są duszę tu i teraz, tak bardzo umiłowaną przez Nas. Moje kochane, umiłowane dzieci, dziękuję wam wszystkim, wszystkim, bez wyjątku, które uświetniły ten Dzień, Dzień tak bardzo dla Mnie ważny, w którym już mówiłem:

chcę mieć i pragnę mieć Swoje Święto, Święto Boga Ojca, pierwsza Niedziela sierpnia.

A teraz będę was Błogosławił jako Ojciec, Bóg, tak jak Błogosławiłem was w tej Uroczystości, to samo uczynię i teraz. Moje, umiłowane dzieci zebrane w tym wieczerniku, a oto i Moje Ojcowskie Błogosławieństwo:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Kocham was Moje dzieci, Jako Bóg i Jako Ojciec, Twój Tatuś Niebieski dziecko, które słuchasz, które czytasz, które Moje słowo wdrażasz w swe ziemskie życie tu i teraz.

Amen. Amen. Amen.       

7 sierpień 2021r.          214 Jerycho ku czci Boga Ojca

Leave a Reply

Your email address will not be published.