Modlitwy do Boga Ojca

Podziękowanie
August 6, 2021
Prośba
August 6, 2021

Modlitwy do Boga Ojca

Od 4 do 7 sierpnia 2021 r. Wspólnota Boga Ojca przeprowadza Jerycho. Zachęcamy do łączności modlitewnej z nami. Można przed wizerunkiem Boga Ojca zapalić świecę i wzbudzić intencję oraz odmawiać modlitwy podane niżej. Duchowe owoce przyniosą większy owoc – uratujemy więcej dusz.

Modlitwy stałe to: Akty uwielbienia i miłości do Boga Ojca (odmawiamy codziennie), dodatkowo Różaniec do Boga Ojca oraz modlitwy na każdy miesiąc. I tak w miesiącu sierpniu codziennie odmawiamy szturmówkę do Aniołów wraz Litanią do Chrystusa Króla. Można dołączyć cały Różaniec święty i inne modlitwy np. Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec do Krwi Pana Jezusa, Drogę Krzyżową.

Od 6 sierpnia odmawiamy Nowennę do Przemienienia Pańskiego:


I. Jezu, jakoś się przemienił będąc Bogiem, a stając się człowiekiem, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
II. Jezu, jakoś się przemienił na Górze Tabor dla utwierdzenia wiary o prawdziwym Bóstwie Twoim, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

III. Jezu, jakoś się przemienił przy Ostatniej Wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

IV. Jezu, jakoś się przemienił w czasie Męki Swojej, gdyś był sinością i Ranami oszpecony, będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

V. Jezu, jakoś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu Twoim, gdyś pocieszył Matkę Najświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, a w drodze do Damaszku przemieniłeś Szawła w Pawła, przemień nasze dusze, umysły i serca, aby stały się Świątyniami Ducha Świętego. Przemień nasze marne i grzeszne życie na życie w świętości i miłości dla Chwały Twojej i ratowania dusz. Amen.

Akt uwielbienia ku czci BOGA OJCA

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata.

Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze.

Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości, Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu.

Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych.

Chwała Ojcu …
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś.

Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich.

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie .

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu.

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to że dałeś nam Maryję jako Matkę – Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask.

Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Świętego włączyłeś nas do Królestwa Twojego jako dzieci Boże.

Chwała Ojcu…
Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoja Wolę , przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen.

Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra , niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie. Pragniemy aby w Kościele Św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej chwale, w pierwszą niedzielę sierpnia ,jeżeli w dzień powszedni, chciałbym aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca, są to słowa Ojca Przedwiecznego wszystkich Narodów , jednoznacznie potwierdzające potrzebę ustanowienia w/w święta ku Jego czci. Amen

Ojcze nasz….. Zdrowaś ……Chwała Ojcu…….Akt miłości ku czci Boga Ojca/ mów Mu ciągle,że Go kochasz/
Ojciec Niebieski powiedział:Kto Mi te akty ofiarowuje,kto w dodatku czyni wszystko,by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem.Jakże tęsknię za tym,żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano.Duch święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.Ojcze,kocham Cię serdecznie,ratuj dusze!

Akty miłości do Boga Ojca

Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuje Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze ,chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Święty Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty ,ratuj dusze!
Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen
Niech nas błogosławi † Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen

Różaniec do Boga Ojca

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Boga Ojca i Boga Syna, i Boga Ducha Świętego. Amen.

Tajemnica I – Rozważamy chwałę Boga Ojca w ogrodzie Eden, kiedy po upadku w grzech Adama i Ewy Bóg Ojciec obiecuje zesłać nam Zbawiciela.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

O mój Boże, Dobry Ojcze, Tobie się oddaję, Tobie się ofiarowuję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica II Rozważamy chwałę Boga Ojca, po wypowiedzeniu  FIAT  przez Najświętszą Maryję Pannę podczas Zwiastowania.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

O mój Boże, Dobry Ojcze, Tobie się oddaję, Tobie się ofiarowuję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica III – Rozważamy chwałę Boga Ojca w TAK Jezusa w ogrodzie Getsemani, kiedy dał całą swoją moc Synowi.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

O mój Boże, Dobry Ojcze, Tobie się oddaję, Tobie się ofiarowuję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica IV –Rozważamy chwałę Boga Ojca  w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.

Zdrowaś Maryjo
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

O mój Boże, Dobry Ojcze, Tobie się oddaję, Tobie się ofiarowuję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica V – Rozważamy chwałę Boga Ojca  w czasie Sądu Ostatecznego.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu….

O mój Boże, Dobry Ojcze, Tobie się oddaję, Tobie się ofiarowuję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

SZTURMÓWKA DO ANIOŁÓW

SZTURMÓWKA DO ANIOŁÓW (w modlitewniku Armii... str. 88-93)

Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, nim my słudzy Twoi zaczniemy przywoływać Aniołów Świętych i wzywać ich pomocy, upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Cię Ojcze, Synu i Duchu Święty.

Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki i wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię kochają, adorują i Tobie służą, Święty, Mocny i Nieśmiertelny Boże !

I Ty Maryjo, Królowo Anielska, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich
i kieruj je do Tronu Najwyższego, byśmy doznali łask, pomocy i ratunku, Ty błagająca Wszechmocy,
Ty Pośredniczko Łask. Amen.

Wy Wielcy, Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy,
błagamy was w Imię Boga Trójjedynego – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was w Imię Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa, – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was Wszechmocnym Imieniem Jezus, śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was przez wszystkie Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, śpieszcie nam ….
Błagamy was przez całą Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
Błagamy was przy Świętym Słowie Bożym,
Błagamy was przy Sercu Naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Błagamy was w Imię Miłości Bożej ku nam biednym,
Błagamy was w Imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym,
Błagamy was w Imię Maryi Królowej Nieba i Ziemi,
Błagamy was w Imię Maryi , Matki Bożej i naszej Matki,
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie KREW naszego Pana,
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie SERCE naszego Pana,
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Niepokalane Serce MARYI,
– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was – zakryjcie nas waszą tarczą !
Błagamy was – brońcie nas waszym mieczem !
Błagamy was – świećcie nam Waszym Światłem !
Błagamy was – ratujcie nas pod płaszcz Maryi !
Błagamy was – ukryjcie nas w Sercu Maryi !
Błagamy was – złóżcie nas w ręce Maryi !
Błagamy Was – ukażcie nam drogę do bramy życia: otwarte Serce Pana Naszego
Błagamy Was – prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego !
Wszystkie Chóry Duchów Błogosławionych – śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Życia – śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Mocy Słowa Bożego –śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Miłości – śpieszcie nam z pomocą !
Nasi szczególnie nam przez Boga dani Towarzysze –śpieszcie nam z pomocą !

BŁAGAMY WAS, ŚPIESZCIE I WSPOMAGAJCIE NAS !
Krew Pana Naszego i Króla woła do was o pomoc dla nas biednych, błagamy was –
śpieszcie i wspomagajcie nas !
Serce Naszego Pana Naszego i Króla woła do Was o pomoc dla nas biednych – błagamy was –
śpieszcie i wspomagajcie nas !
Niepokalane Serce Maryi, Waszej Najczystszej Królowej, woła do was o pomoc dla nas biednych – śpieszcie i wspomagajcie nas !

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE !
Książe Wojska Niebieskiego, zwycięzco szatana,
Ty otrzymałeś od Boga siłę i moc do zniszczenia pokorą pychę sił ciemności.
Błagamy Cię, dopomóż nam w osiągnięciu prawdziwej pokory serca,
niewzruszonej wierności w wypełnianiu Woli Bożej,
do męstwa w trudnościach i cierpieniach.
Dopomóż nam, byśmy ostali się przed sądem Bożym !

ŚWIĘTY GABRIELU ARCHANIELE !
Aniele Wcielenia Bożego, wierny Pośle Boga,
otwórz uszy nasze na najcichsze upomnienia i przyzywania miłującego Serca Pana Naszego.
Błagamy Cię, stój nam zawsze przed oczyma, byśmy Słowo Boże dobrze zrozumieli,
Jego szukali i strzegli, i to wykonywali, czego Bóg od nas żąda.
Dopomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc, nie zastał nas śpiących.

ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE !
Posłańcu Miłości Bożej, błagamy Cię zrań serca nasze ogniem miłości Bożej i nie pozwól, by rana ta kiedykolwiek się zagoiła
i byśmy w życiu codziennym stale szli po drogach miłości
i miłością wszystko przezwyciężali.

WSPOMAGAJCIE NAS !
WIELCY ŚWIĘCI BRACIA, WSPÓŁSŁUDZY PRZED BOGIEM!
Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością,
naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością,
przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.
Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych.
Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami,
by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali.
Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem,
byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.
Szukajcie w nas Krwi Pana naszego, która za nas była wylana.
Szukajcie w nas łez Waszej Królowej, które za Was wylała.
Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego Oblicza Bożego,
na którego obraz Bóg nas ukształtował w Swej Miłości.
Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć.
Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą.
Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. AMEN .

Święty Michale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !
Święty Rafale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami , pomagaj nam i proś za nas !
Święty Gabrielu Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !

Litania do świętych Aniołów

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu Aniołów,       zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, władco Aniołów,
Duchu Święty Boże, życie Aniołów,
Święta Trójco Jedyny Boże, szczęście Aniołów,
Święta Maryjo,       módl się za nami.
Królowo Aniołów,
Święty Józefie,
Wszystkie święte chóry błogosławionych Duchów,       módlcie się za nami.
Święci Serafini, Aniołowie miłości,
Święci Cherubini, Aniołowie słowa,
Święci Aniołowie z chóru Tronów,
Święci Aniołowie życia,
Święci Aniołowie wielbiący Boga,
Święci Aniołowie chóru Panowania,
Święci Aniołowie chóru Potęg,
Święci Aniołowie chóru Książąt,
Święci Aniołowie chóru Mocy,
Święty Michale Archaniele,       módl się za nami.
Zwycięzco Lucypera,
Aniele wiary i pokory,
Stróżu sakramentu chorych,
Patronie umierających,
Wodzu niebieskich zastępów,
Ratunku dusz zagubionych,
Święty Gabrielu Archaniele,
Aniele Zwiastowania,
Wierny wysłanniku Boży,
Aniele nadziei i pokoju,
Opiekunie sług i służebnic Bożych,
Stróżu Chrztu Świętego,
Patronie kapłanów,
Święty Rafale Archaniele,
Aniele miłości Bożej,
Zwycięzco złego ducha,
Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Aniele cierpienia i uzdrowienia,
Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów,
Wielcy Święci Archaniołowie,       módlcie się za nami.
Aniołowie pełniący służbę przed tronem Bożym,
Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi,
Święci Aniołowie Stróżowie,
Pomocnicy w naszych potrzebach,
Światła w naszych ciemnościach,
Oparcie nasze w każdym niebezpieczeństwie,
Upominający nas przez głos sumienia,
Orędownicy nasi przed Bożym tronem,
Tarczo broniąca nas przed złym duchem,
Nasi stali towarzysze,
Nasi pewni przewodnicy,
Nasi wierni przyjaciele,
Nasi roztropni doradcy,
Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa,
Pocieszyciele w opuszczeniu,
Odbicie pokory i radości,
Aniołowie naszych rodzin,
Aniołowie naszych kapłanów i duszpasterzy,
Aniołowie naszych dzieci,
Aniołowie naszej ojczyzny,
Aniołowie Kościoła Świętego,
Wszyscy Święci Aniołowie,
Bądźcie z nami w życiu,
Bądźcie z nami przy śmierci,
W niebie wam za to podziękujemy !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
       przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
       wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
       zmiłuj się nad nami.

P. Bóg rozkazał swoim Aniołom.
W. Aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, udziel nam pomocy Twych Niebiańskich zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złego ducha i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi uwolnieni od wszelkiego nieszczęścia mogli Ci służyć w pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Chrystusa Króla

(str. 220 w Armii Najdroższej Krwi)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, przyjdź królestwo Twoje!
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym są wszystkie rzeczy stworzone,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony… Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy… Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Żywocie nasz,

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami!
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste Królu rozumu,
Chryste Królu woli,
Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic… Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą,
Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami!

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności sakramentu,
Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez robotę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami, panuj nad narodami!
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, który kierujesz losami wojen,
Chryste Królu, Książę Pokoju,
Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania,
Chryste Królu, którego królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które były Ci wierne, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi!
Chryste Królu, który “składasz mocarzów ze stolic, a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu: “Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W: A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.