27 lipiec 2021 r. Słowa Boga Ojca po odprawionej Nowennie do Bożej Sprawiedliwości

25 lipiec – mówi Matka Boża
July 25, 2021
Bieżące informacje
July 29, 2021

27 lipiec 2021 r. Słowa Boga Ojca po odprawionej Nowennie do Bożej Sprawiedliwości

27.07.2021r. „Anioł”                       

Mówi Bóg Ojciec:

Moje kochane dziecko wołasz z padołu ziemskiego o Moją Bożą Sprawiedliwość, ufając, że Ja twój Bóg usłyszę twój głos dobywający się z twego serca. Tak też się to dokonuje, że Ja słyszę twój głos, twoje tchnienie skierowane do Mego miłosiernego Serca, do Mego miłującego Serca. Jestem z tobą dziecko w każdej chwili twego życia, jestem ze swoją łaską, jestem ze swoim działaniem w twym życiu, jeżeli tego bardzo pragniesz. Jestem ze swoim oceanem Bożej łaski, Bożej Sprawiedliwości względem każdego grzesznika korzącego się u Moich Bożych stóp, każdego grzesznika. Jesteś upadłym stworzeniem, które Ja Bóg pragnę was dzieci doskonalić poprzez wdrażanie w wasze życie Mojego Bożego Prawa, Mojej Bożej Sprawiedliwości. Każdy Mój Boży gest, czyn, myśl, tchnienie jest Moją maleńką sadzonką, maleńką roślinką wymagającą bez przerwy ciągłego podlewania Moją Bożą łaską, aby mogła się stać u schyłku twej ziemskiej wędrówki rogiem obfitości. Prawo Moje Boże jest i winno być w twym życiu drogą Prawdy i Sprawiedliwości, bo tylko Prawda i Sprawiedliwość wyzwoli cię z ciemności twej duszy. Prawda i Sprawiedliwość jest Moją Drogą dla ciebie, drogą światłości, drogą piękności twej duszy, drogą prostą skierowaną ku Niebu, drogą łączącą Mnie Boga z tobą na wieczność. Modlitwa jest źródłem Mojej łaski, Mojej Sprawiedliwości, studnią bez dna napełnioną Wodą Życiodajną dla twej duszy, zdrojem łask na szczęśliwe życie wieczne przy Moim boku dla twej duszy. Życie w Prawdzie i Sprawiedliwości dopełnia się tylko wtedy, gdy dopełniasz to Moją łaską poprzez modlitwę, poprzez otrzymaną Moją łaskę sprawiedliwą prostującą krzywe wasze drogi życia. W drodze Światłości jest Moje Prawo i Moja Boża Sprawiedliwość względem ciebie Moje umiłowane, kochane stworzenie. Ja twój Bóg jestem z tobą. Pragnę twego dobra, pragnę, abyś otworzył szeroko swe oczy, serce na Moje działanie, Moją Bożą łaskę, na Moją Sprawiedliwość, bo tylko poprzez takie działanie z twej strony dopełni się w tobie Moja Boża Sprawiedliwość i urośnie do rangi dorodnego owocu w twym życiu. Kochaj, ufaj i wierz! Żyj w Sprawiedliwości i światłości swego ducha, bo tu właśnie jest głęboko utajona Moja Boża Sprawiedliwość, która doprowadzi twą duszę do Bram Mego Królestwa – szczęśliwego życia wiecznego w łączności z twym Bogiem.

Ja Jestem Drogą Światłości, Drogą Sprawiedliwości, Drogą Prawdy.

 Prostujcie już tu i teraz wasze krzywe ścieżki życia ziemskiego. Daję wam kochane dzieci ten czas, czas Mojej Bożej łaski, a zostało go bardzo niewiele, bo Moja Boża Sprawiedliwość nastąpi i to niebawem, nawet się nie spodziewacie, kiedy przyjdzie ta chwila, w której Ja twój Bóg rozliczę twoje całe ziemskie życie. Ja twój Bóg, Bóg  Prawdy i Sprawiedliwości zapytam się każdego z was dzieci co zrobiłeś z Moją łaską, z Moim bezcennym Darem, który wręczałem ci dla twej duszy, życiodajny Dar na całą wieczność. Dzieci każdy nawet najmniejszy akt oddania się Mnie Bogu jest skarbem dla twej duszy, aby wzrastała w świętości. Tak też dopełniało się to w modlitwie wołającej o Moją Bożą Sprawiedliwość. Czas nieubłagalnie płynie, każde z was dzieci dużymi krokami zbliża się, aby stanąć w Prawdzie i Sprawiedliwości w Mojej Bożej przed Moim Obliczem i co Mi wtedy dziecko powiesz? Czy będziesz się trząsł, czy będziesz się trzęsła jak osika na wietrze widzą całe swe ziemskie życie? Moja Sprawiedliwość, Moja Prawda, Moje Boże Prawo niech będzie już tu i teraz waszą drogą na wieczność dla waszych dusz z Moim błogosławieństwem w Mocy Ducha Świętego. Przyjmijcie dzieci Brylant płynący z Mego Serca, abyś został kochanym, umiłowanym, Moim Bożym stworzeniem. W głębi swej duszy dziecko chowaj to, co zaowocuje na całą wieczność w świetle Mego ogrodu a potępiaj i karczuj swe życie w chwilach grozy i upadłości twego ciała i duszy. Bądź światłością dla świata, panną przygotowaną na gody weselne z zapaloną lampą swej duszy na wieczność. Rozum, którym cię obdarzyłem niech pozostanie ci bardzo pomocny dla świętości twej duszy. Bądź dzieckiem światłości, Moim dzieckiem umiłowanym, żyjącym w Prawdzie i Sprawiedliwości Mojej Bożej, dzieckiem wyzwolonym z ciężaru grzechu, który topi twą duszę na wieczność całą. Bądź mocny wiarą, bądź Moją chwałą, bądź mocny prawym Duchem, bo jesteś dzieckiem Boga, Moim dzieckiem. To Ja twój Bóg odkupiłem cię, to Ja twój Bóg daję ci życie, to Ja twój Bóg chwytam cię za rękę i podnoszę ku Wyżynom  Nieba, to Ja twój Bóg wlewam w twe serce nieocenione  Dobro, Najcenniejsze Dobro dla twej duszy nieśmiertelnej. Dzieci wołacie o Moją Sprawiedliwość w ziemskim życiu, w ziemskim życiu bardzo ciężko jest ją odszukać. Ja Bóg jestem Sprawiedliwością i Moje Boże Prawo na drodze przestrzegania go już tu i teraz. Pozostawiła Matka  Mego Syna Maryja  ciebie Wojowniku, abyś w każdej chwili swego życia stawał w Jego obronie i kroczył drogą prowadzącą  każde z was dzieci do świętości. Wojownik – obrońca Prawa Bożego. Taka jest rola twoja, jeżeli czynisz się i czujesz się Wojownikiem. Amen. Amen. Amen.

Teraz zlewam dzieci na wasze dusze Błogosławieństwo Najwyższego Stopnia.

A oto i Ono – Błogosławieństwo:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

27 lipiec 2021 r.      Przekaz otrzymany godz. 1.50 w nocy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.