17 lipiec 2021 r. 5 procesja

July 18, 2021
July 19, 2021

17 lipiec 2021 r. 5 procesja

17 lipiec 2021 r.  „Anioł”              Wyszkowskie Wzgórze – 5 procesja za Ojczyznę

Mówi Bóg Ojciec:

Moje dzieci umiłowane przeprowadziłyście 5 procesję poświęconą waszej Ojczyźnie, w jej obronie przed działaniem złego. Jakże zbożna intencja, którą Ja Bóg Ojciec złożyłem w głębi swego Bożego serca, serca miłującego, serca kochanego, serca miłosiernego względem każdego grzesznika, który ucieka się do Mnie Boga z błaganiem o Moje działanie duchowe w was dzieci, w tobie dziecko. Tak też było i tym razem. Ja Bóg, Bóg Trójjedyny otworzyłem zdrój Mojej łaski, zdrój działania w Mocy Ducha Świętego na każdą modlącą się duszę za waszą Ojczyznę dzieci, która jest bardzo umiłowaną przeze Mnie Boga, w której to Ja Bóg Ojciec pragnę mieć swe Królestwo, Królestwo Dwóch miłujących Serc, pragnę mieć swe Oficjum, o które w swym Bożym słowie niejednokrotnie proszę.

Ojczyzna Miłosiernego Ojca i Syna.

Ojczyzna, w której to Ja swoją Potęgą i Mocą Ducha Świętego mógłbym kruszyć mury zła, aby dobro zawładnęło każdą duszą, każdym dzieckiem, bo Moja miłosierna miłość jest zdrojem łaski, pokarmem i napojem dla waszych dusz dzieci na nieskończone życie wieczne w łączności ze Mną. Ja Bóg pragnę dobra dla waszych udręczonych, upadłych, pogrążonych w ciemnościach dusz. Pragnę, aby twa dusza żyła w ogrodzie Mojej miłości i była dorodnym kwiatem z przepięknym zapachem Mojej łaski, aby woń jej rozlewała się wokół zła, która ją otacza i unicestwiła je w swym działaniu. Dopełnić się to może tylko poprzez Moje działanie i do głębi otwarte twoje dziecko serce, aby Moja łaska stała się otwartymi drzwiami do Mego Królestwa w wieczności. Tak też było tym razem, że Ja Bóg Trójjedyny byłem ze swym działaniem pośród swych stworzeń, błogosławiłem uświęcałem wasze dusze, zanurzałem w oceanie Mego miłosierdzia i tuliłem do swego serca. Swą łaską przenikałem każdego z was, każdą z was. Radość Mego serca powodowana otwartością waszych serc pragnących Mego działania już tu i teraz w miejscu wybranym przeze Mnie.

Wyszkowskie Wzgórze – zdrój Mojej łaski i miłosierdzia płynącej od Dwóch kochających Serc – Ojca i Syna.

To Ja twój Bóg uświęcałem twą duszę, to Ja twój Bóg przenikałem każde z was. To Ja twój Bóg widziałem ciebie  dziecko w lustrzanym świetle, widziałem ciebie w całej okazałości twego dotychczasowego życia. To Ja twój Bóg przemieniałem cię na swój Obraz i podobieństwo, bo jesteś Moim ukochanym, umiłowanym stworzeniem. Błogosławieństwo, które każde z was otrzymało jest przepustką do Bram Mego Królestwa w Niebiosach. Trwaj w dziękczynieniu za bezcenny dar dla twej duszy na wieczność.

Moje ukochane dzieci przybyłyście w to święte miejsce. Ja czekam na każde twoje dziecko przybycie, czekam ze światłością dla twej duszy na wieczność. Tyś Mój, a Jam twój – Bóg w ziemskim życiu i w wieczności. Amen.

Każde z was obdarzyłem darem Mej łaski na wieczność Pałeczką Alabastrową, z którą to twa dusza stanie przed Moim Obliczem w Dniu Sądu Bożej Sprawiedliwości. Każde z was stanie w obliczu Mego Prawa, Prawa Bożego, a Moja Niebiańska Ojczyzna dla waszych dusz niech będzie ukojeniem i ostoją dla każdego z was, dla każdej z was. Amen. Ja twój Bóg miłujący. Amen. Amen. Amen.

A teraz wasz wszystkich błogosławię w Imię Trójcy:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

17 lipiec 2021 r.            Wyszkowskie Wzgórze – 5 procesja za Ojczyznę

Przekaz podyktowany dnia 18 lipca 2021 r. o godzinie 0. 30 w nocy

Leave a Reply

Your email address will not be published.